Henter data ... ... vent et øjeblik
Hjem
Emner
Velstand, vækst og beskæftigelse
Iværksætteri og vækstvirksomheder
Uddannelse
Forskning, udvikling og innovation

Velstand, vækst og beskæftigelse
Befolkning
ERSTS102: Befolkningstal efter område og alder (1996-2018)
Arbejdsmarked
ERSTS103: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter område og frekvens (2008-2016)
ERSTS106: Beskæftigede personer efter område, branche (DB07) og bopæl/arbejdssted (2008-2016)
ERSTS108: Bruttoledighed i procent af arbejdsstyrken efter område (2007-2016)
Værdiskabelse og produktivitet
ERSTS101: BNP (mio kr) og BNP pr indbygger (1000 kr) efter område, type og prisenhed (1993-2016)
ERSTS105: Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter område, branche og prisenhed (1993-2016)
ERSTS107: Beskæftigede (antal personer/antal præsterede timer) efter område, branche og type (1993-2016)