Henter data ... ... vent et øjeblik
Hjem
Emner
Velstand, vækst og beskæftigelse
Iværksætteri og vækstvirksomheder
Kvalificeret arbejdskraft
Forskning, udvikling og innovation

Velstand, vækst og beskæftigelse
Befolkning
ERSTS102: Befolkningstal efter område og alder (2005-2019)
Arbejdsmarked og erhvervsstruktur
ERSTS108: Bruttoledighed efter område (2008-2018)
ERSTS103: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter område og frekvens (2008-2017)
ERSTS106: Beskæftigede efter område, branche (DB07) og bopæl/arbejdssted (2008-2017)
LBESK31: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedslandsdel og branche (DB07 10-grp.) (2008K1-2019K2)
LBESK30: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed og arbejdsstedslandsdel (2008K1-2019K2)
AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter område og sæsonkorrigering og faktiske tal (2007M01-2019M08)
ERHV6: Arbejdssteder efter område, branche (DB07 10-grp.) og arbejdsstedsstørrelse (2008-2017)
RAS301: Beskæftigede (ultimo november) efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn (2008-2017)
Værdiskabelse og produktivitet
ERSTS101: BNP (mio kr) og BNP pr indbygger (1000 kr) efter område, type og prisenhed (1993-2016)
ERSTS105: Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter område, branche og prisenhed (1993-2016)
ERSTS107: Beskæftigede (antal personer/antal præsterede timer) efter område, branche og type (1993-2016)
ERSTS104: Indkomst pr. indbygger efter område og indkomsttype (2005-2017)