Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Hjem
Emner
Velstand, vækst og beskæftigelse
Iværksætteri og vækstvirksomheder
Kvalificeret arbejdskraft
Forskning, udvikling og innovation
Grønne varer og tjenester

Velstand, vækst og beskæftigelse
Befolkning
ERSTS102: Befolkningstal efter område og alder (2005-2019)
Arbejdsmarked og erhvervsstruktur
ERSTS108: Bruttoledighed efter område (2008-2018)
ERSTS103: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter område og frekvens (2008-2018)
ERSTS106: Beskæftigede efter område, branche (DB07) og bopæl/arbejdssted (2008-2018)
LBESK31: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedslandsdel og branche (DB07 10-grp.) (2008K1-2020K2)
LBESK30: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed og arbejdsstedslandsdel (2008K1-2020K2)
Værdiskabelse og produktivitet
ERSTS101: BNP (mio kr) og BNP pr indbygger (1000 kr) efter område, type og prisenhed (1993-2018)
ERSTS105: Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter område, branche og prisenhed (1993-2016)
ERSTS107: Beskæftigede (antal personer/antal præsterede timer) efter område, branche og type (1993-2016)
ERSTS104: Indkomst pr. indbygger efter område og indkomsttype (2005-2018)
REGN8: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. (DB07) efter område, branche og regnskabsposter (2007-2018)
Kommunestatistik
ERSTS109: Indkomst pr. indbygger (kommuner) efter område og indkomsttype (2008-2018)
ERSTS110: Lønmodtagerbeskæftigelse (kommuner) efter område, enhed, sektor og branche (2008K1-2019K4)
FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand (2008K1-2020K3)
ERSTS111: Lønmodtagerbeskæftigelse (kommuner) efter område, enhed, sektor og virksomhedsstørrelse (2008K1-2019K4)
ERSTS112: Beskæftigelse, omsætning og antal virksomheder efter område, enhed, sektor og branche (2001-2018)
ERSTS113: Beskæftigelse, omsætning og antal virksomheder efter område, enhed, sektor og virksomhedsstørrelse (2001-2018)
ERSTS114: Eksporterende virksomheder fordelt efter område, enhed og branche (2001-2018)
ERSTS115: Eksporterende virksomheder fordelt efter område, enhed og virksomhedsstørrelse (2001-2018)
ERSTS116: Erklærede konkurser efter område og branche (2009K1-2020K1)
ERSTS117: Erklærede konkurser efter område og aktivitetsstatus (2009K1-2020K1)
FLY66: Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-/fraflytningskommune (2006-2019)
RAS200: Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november) efter område, herkomst, alder (16-64 år), køn og frekvens (2008-2018)
RAS301: Beskæftigede (ultimo november) efter område (arbejdssted), branche (DB07), socioøkonomisk status, alder og køn (2008-2018)
PEND101: Beskæftigede (ultimo november) efter område, branche (DB07), pendling og køn (2008-2018)
LBESK69: Lønmodtagere efter enhed, bopælskommune og køn (2008K1-2020K2)
ERHV2: Arbejdssteder og job efter område, branche (DB07 10-grp) og enhed (2008-2018)
ERHV6: Arbejdssteder efter område, branche (DB07 10-grp.) og arbejdsstedsstørrelse (2008-2018)
AUS08: Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter område og sæsonkorrigering og faktiske tal (2007M01-2020M07)